Wednesday, June 18, 2014

Priče sa radionice: Nataša StanićMISIJA 839: Plavooka

 Na ovoj planeti sam osam stotina trideset devet godina. Došao sam da pratim razvoj  ljudske misli kroz vekove.
Sa mnom su devojka ljubičastih očiju i visok mršav mladić dugačke smeđe kose. Doputovali smo letelicom Centra za imaginarne događaje. Shvatio sam da me prate tek prošle godine, u velikoj neuglednoj prostoriji prepunoj ljudi koji su proslavljali ubistva svojih ljubavi. Nisam uživo video biće koje me prati, ali od tada osećam na sebi taj neprijatno prodorni, gotovo skenirajući pogled. Ništa ne mogu da uradim da bih prestao da budem sumnjiv, kao da sam uhvaćen u eletromagnetnu mrežu u kojoj svi moji štitovi prestaju da funkcionišu.
Moja misija u ovom trenutku ozbiljno je ugrožena, i preostaje mi samo jedna mogućnost: da posle toliko godina ponovo pozovem letelicu Centra, pronađem plavooku  i da je povedem sa sobom, daleko odavde.

No comments:

Post a Comment